home loans
home loans
Про школу

 

Девіз педагогічного колективу школи:

“Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує…”

Кредо школи: Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини.”

Історична довідка. Червонослобідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів функціонує з 1992 року, розташована в с.Червона Слобода, Макарвського р-ну, Київської області. Розрахована на 168 учнів. Приміщення школи типове. Мікрорайон школи охоплює села: Червона Слобода, Рожів, Юрів, Копіївка Макарівського району Київської області.  У 2009 році за високі досягнення і внесок у розвиток освіти і науки України нагороджено дипломом “ Флагмани освіти і науки України

Фотографія початок будівництва школи :

alt

 Основні пріоритети в роботі школи:

 • Створення передумов для всебічного розвитку дитини;

 • Використання передових науково-педагогічних та інформаційних технологій в навчальному процесі;

 • Гуманістична особистісно-орієнтована педагогіка та психологія;

 • Комплексна система позакласної та позашкільної роботи, напрямлена на реалізацію творчих, духовних, інтелектуальних потреб дитини.

 

Напрямки модернізації закладу:

 • забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

  • запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

  • створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення.

  • посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації у навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчального закладу, прогнозуванні його розвитку, оцінці якості освітніх послуг.

  • виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється;

 • збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови;

 • виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

 • формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

 • підвищення кваліфікації кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння тавпровадження наукоємних та інформаційних технологій;

 • стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя

 

Школа сьогодні, з висоти пташиного польоту :

alt